Vrátenie vstupného si môžete uplatniť v sieti Tisketportal.sk

Ďakujeme za porozumenie.

ZRUŠENÉ