fbpx

GDPR

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR ( Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť HBC Studio s.r.o. so sídlom v Bratislave, Studená ulica č. 5, Bratislava 821 04, Slovenská republika, IČO: 51 047 314, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.magicring.sk . Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail: festival@magicring.sk

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane údajov a GDPR, a tak že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to hlavne oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonné povinosti alebo udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začiatkom spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a no z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto dôvodov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, dodanie tovaru, atď).
 • vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, aby sme vehoveli zákonne povinosti pre vystavenie a evidovanie daňových dokladov.
 • marketing – zasielanie newsletterov
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo v maily klikáte a kedy ich otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu, než sa sami neodhlásite.
  Pokiaľ nie ste našim zákaznikom, zasielame vám newslattery len na základe vašeho súhlasu, v dobe, než sa sami neodhlásite. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v kažkom zaslanom e-maily.
 • pokročilý marketing na základe súhlasu
  Len na základe vešeho súhlasu vám môžeme posielať také zaujímavé ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to v dobe, než sa sami neodhlásite. Ten je možné samozrejme kedykolvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy
  Len na základe vašeho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, zpetné vazby apod. a to do doby, než súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si nechávame na dobu v priebehu premlčiacich termínov, pokiaľ zákon neurčí dlhšiu dobu k ich uchavaniu alebo sme v konkrétnych prípadok neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vušu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webochých stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem spravcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spravované len na základe vašeho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečeni a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme veškeré možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Postúpenie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovatelských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledujúci poskytovatelia:

 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics a Adwords

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budú na spracovateľov kladené rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Postúpenie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajnách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokial budete chceť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: festival@magicring.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadmi spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám predložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že sú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokial si myslíte, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že spracovávanie robíme nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste podali námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo dôvodov spracovania – napr. odhlásenie sa z newslatters obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.

Právo na prenesiteľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri použití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v storojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem minimálne 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaž potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady do doby stanovenej zákonom. V tomto prípade tak zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré sú neni viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pociet, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newslatterov a obchodných ponúk. E-maily s inšpiráciammi, články či produkty vám zasielame v prípade, že ste náš zákazník na základe nášho opodstatneného záujmu.

Pokiaľ ešte nie ste našim zákazníkom, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončit odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maily.

Mlčanlivosť

Dovolujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním zásad spracovania osobných údajov. Kompletné znenie našich obchodných podmienok nájdete tu.

Magic Ring

Magic Ring prináša HBC App & L-Pegas